НЛТР-утворення сонячного спектру кремнію. Вміст кремнію у тривимірнiй моделi атмосфери Сонця

1Щукіна, НГ, 1Сухоруков, АВ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено НЛТР-утворення сонячного спектру нейтрального кремнію у тривимірній (3D) гідродинамічній моделі атмосфери з використанням реалістичної моделі атома. Показано, що у міжгранулах спільна дія дефіциту функції джерела та надлишку непрозорості, викликаному перенаселеністю нижніх рівнів Si I, призводить до помітно більшого збільшення їхньої центральної глибини D та еквівалентної ширини W, ніж в гранулах. Визначено вміст кремнію AW та AD в даній 3D-моделі шляхом підгонки до спостережуваних еквівалентних ширин W та центральних глибин D 65 ліній Si I. Показано, що сумарна похибка визначення вмісту, викликана нехтуванням НЛТР- та 3D-ефектами, а також похибками ван-дер-ваальсівської сталої затухання 6, складає –0.1 dex. Застосування для розрахунків γ6 напівкласичної теорії Ансті, Барклема та О’Мари дає хороше узгодження між значеннями AW і AD, при цьому середня різниця AW – AD не перевищує 0.01 dex як при НЛТР, так і при ЛТР. У випадку застосування для цих цілей наближення Унзольда з поправковим множником E = 1.5 значення AW та AD узгодити неможливо. Виконано аналіз «сонячної» шкали сил осциляторів Гуртовенко і Костика та експериментальних шкал сил осциляторів Гарц та Беккера та ін. Показано, що «сонячні» сили осциляторів lggfW дають мінімальний тренд по еквівалентній ширині НЛТР-значень вмісту AW, AD та їхній різниці AW – AD, а також мінімальну середню квадратичну похибку цих величин. НЛТР вміст кремнію у тривимірній гідродинамічній моделі атмосфери Сонця, отриманий на основі «сонячної» шкали сил осциляторів Гуртовенко та Костика, дорівнює AНЛТРsub>W = 7.549±0.016. Ця значення добре узгоджується з рекомендованим Гревесом та Саувалом вмістом кремнію у хондритних метеоритах CI.

Ключові слова: атмосфера, НЛТР-утворення, Сонце