Фізика Сонця

Двовікове зменшення сонячної сталої призводить до незбалансованого теплового бюджету Землі і глибокого похолодання клімату

"Сонячна" шкала сил осциляторів і визначення ЛТР-вмісту кремнію в атмосфері Сонця

Лінія lambda 17.1 нм Fe IX у спектрі випромінювання уповільнених магнітоакустичних хвиль, що поширюються у сонячній короні

Сторінки