Фізика Сонця

Сонячні факели: мікротурбулентність як індикатор похилих магнітних полів

Генерування радіального магнітного поля Сонця глобальними гідродинамічними течіями

Діагностика поля швидкостей спокійного Сонця лямбда-метр-методом: лінія Si I λ 1082.7 нм

Про роль МГД-турбулентностІ у зменшеннІ електропровІдностІ плазми в активнІй магнІтнІй областІ Сонця

Низькочастотні кінетичні хвилі в плазмі магнітних петель на ранішній стадії спалахового процесу в активній області

Сторінки