Фізика Сонця

Про роль МГД-турбулентностІ у зменшеннІ електропровІдностІ плазми в активнІй магнІтнІй областІ Сонця

Низькочастотні кінетичні хвилі в плазмі магнітних петель на ранішній стадії спалахового процесу в активній області

Рух фотосферної речовини на ділянці активної області з двома бомбами Еллермана

Фізичні умови у хромосфері сонячного двострічкового спалаху, який супроводжувався викидом. I

Сторінки