Дослідження карликів і гігантів скупчення Гіади

1Шерета, ОП
1НДІ "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзорняного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Представлено результати дослідження хімічного складу атмосфер 12 зір класів F5—K0 скупчення Гiад. Дослідження проведено на основі спектрів, отриманих на 1.93-м телескопі Обсерваторії Верхнього Провансу (Франція), оснащеному ешеле-спектрометром ELODIE в діапазонi довжин хвиль 440—680 нм. Визначено ефективні температури Tеф зірок, прискорення вільного падіння lgg, мікротурбулентні швидкості Vt та вміст Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Y, La, Ce, Nd. Отримані вмісти для зір-карликів та гігантів скупчення збігаються у межах похибок визначення, за виключенням натрію.

Ключові слова: гіганти, зорі-карлики, скупчення Гіади