Про змінність профілів ліній Hα та Hβ у спектрах зірки 55 Cyg

1Магеррамов, ЯМ
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Рубрика: Фізика зірок і міжзорняного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Досліджується змінність профілів ліній Hα і Hβ у спектрі 55 Cyg за спостереженнями 2010 р. в кассегренівському фокусі 2-м телескопа ШАО НАН Азербайджану. Спектральне розділення склало приблизно 15000. Виявлено, що у деякі дні емісійні і абсорбційні компоненти профіля Hα зникають, а на одній із отриманих спектрограм для лінії Hα спостерігається інверсний Р-Cyg-профіль. Вважається, що отримані спостережні факти нестаціонарності атмосфери зірки 55 Cyg частково можуть бути пов'язаними з несферичністю зоряного вітру.

Ключові слова: зірка 55 Cyg, нестаціонарность атмосфери