Про реальність сімейств періодичних і довгоперіодичних комет Урану

1Гулієв, АС, 1Гулієвв, РА
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Аналізуються афелійні відстані відомих періодичних комет в інтервалі 12—26 а. о. Встановлено, що афелії 12 із 38 відомих комет концентруються в зоні 19.23—20.91 а. о., тобто поблизу геліоцентричної відстані Урана. Очевидно, це не випадково. Методом тестування показано, що і далекі вузли орбіт періодичних комет мають суттєвий надлишок у районі руху планети. Те ж саме отримано при аналізі мінімальних міжорбітальних відстаней (MOID) у системі комета — Уран. Значення постійної Тіссерана частини відібраних періодичних комет мають меншу дисперсію відносно Урана, ніж відносно Сатурна, Юпітера і Землі. Відібрано 20 довгоперіодичних комет з далеким вузлом орбіти в районі руху Урана. Показано, що при рівномірному просторовому розподілі кількість таких вузлів повинна дорівнювати 12. Судячи з далеких вузлів і значень MOID, планета має ймовірний динамічний зв’язок з відібраною кометною групою. Встановлено, що далекі вузли і перигелії як періодичних, так і довгоперіодичних комет мають надлишок у напрямках 76° і 256°, що якісно узгоджується з концепцією еруптивного походження комет.

Ключові слова: періодичні і довгоперіодичні комети, Уран