Про реальність сімейств періодичних і довгоперіодичних комет Урану

1Гулієв, АС, 1Гулієвв, РА
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(2):50-61
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Аналізуються афелійні відстані відомих періодичних комет в інтервалі 12—26 а. о. Встановлено, що афелії 12 із 38 відомих комет концентруються в зоні 19.23—20.91 а. о., тобто поблизу геліоцентричної відстані Урана. Очевидно, це не випадково. Методом тестування показано, що і далекі вузли орбіт періодичних комет мають суттєвий надлишок у районі руху планети. Те ж саме отримано при аналізі мінімальних міжорбітальних відстаней (MOID) у системі комета — Уран. Значення постійної Тіссерана частини відібраних періодичних комет мають меншу дисперсію відносно Урана, ніж відносно Сатурна, Юпітера і Землі. Відібрано 20 довгоперіодичних комет з далеким вузлом орбіти в районі руху Урана. Показано, що при рівномірному просторовому розподілі кількість таких вузлів повинна дорівнювати 12. Судячи з далеких вузлів і значень MOID, планета має ймовірний динамічний зв’язок з відібраною кометною групою. Встановлено, що далекі вузли і перигелії як періодичних, так і довгоперіодичних комет мають надлишок у напрямках 76° і 256°, що якісно узгоджується з концепцією еруптивного походження комет.

Ключові слова: періодичні і довгоперіодичні комети, Уран
References: 

1. С. К. Всехсвятский, Природа и происхождение комет и метеорного вещества, ( М.: Просвещение, 1967.—182 с.)

2. С. К. Всехсвятский, А. С. Гулиев, "Система комет Урана — пример эруптивной эволюции спутников планет". Астрон. журн. 59 (3), 630—635 (1981).

3. С. К. Всехсвятский, А. С. Гулиев, "Особенности и происхождение кометного семей-ства Урана". Проблемы космич. физики. Вып. 18, 19—25 (1982).

4. С. К. Всехсвятский, А. С. Гулиев, "Замечания к статье Л. Кресака «Спутники Урана и гипотеза извержения комет»". Астрон. вест. 17 (1), 32—34 (1983).

5. В. Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, ( М.: Высшая шк., 2000.—479 с.)

6. А. С. Гулиев, "К эруптивной концепции происхождения комет". Докл. АН Азерб. ССР. 43 (10), 12—15 (1987).

7. А. С. Гулиев, Ш. А. ПлутонНабиев, "1. Существует ли группа комет, свя-занная с Плутоном". Кинематика и физика небес. тел. 18 (6), 525—531 (2001).

8. . И. , "Казимирчак-Полонская Е. О роли Нептуна в преобразованиях кометных орбит". Астрометрия и небес. механика. Сер. Проблемы исследования Вселенной, М—Л., 1978. С. 384—417. (М—Л., 1978).

9. О. В. Калиничева, В. П. Томанов, Динамическая связь комет с планетами, ( Во-логда: ВГПУ, 2008.—190 с.)

10. О. В. Калиничева, В. П. Томанов, "К вопросу о динамической связи комет с Ура-ном". Кинематика и физика небес. тел. 28 (1), 25—33 (2012).

11. Л. Кресак, "Спутники Урана и гипотеза извержения комет". Астрон. вест. 17 (1), 27—31 (1983).

12. В. П. Томанов, "О семействе комет Урана". Динамика галактических и внегалак-тических систем, Алма—Ата, 1983. С. 98—103. (Алма—Ата, 1983).

13. В. В. Радзиевский, "Небесно-механические аспекты эруптивной гипотезы". Аст-рон. вест. 13 (1), 32—41 (1979).

14. Е. А. Резников, "О происхождении комет семейства Урана". Тр. Казан. обсерва-тории. Вып. 52, 109—113 (1989).

15. J. C. Brand, R. D. Chapman, Introduction to comets, ( Cambridge: University Press, 2004.—471 p.)

16. A. C. D. PlaskertCrommelin, "The astronomical work of Jont S". J. Astron. Soc. Cana-da. P. 217—232. (1930).

17. J. V. Hansen, "The orbits of comets". Popular Astronomy. 52, 370—378 (1944).

18. B. G. Marsden, "Searches for planets and comets". Astron. Soc. Pacif. Conf. Proc. 107, (Completing the Inventory of the Solar System / Eds T. W. Ret-tig, J. M. Hahn)(1996)

19. B. G. Marsden, G. V. Williams, Catalogue of cometary orbits: 17th edition, ( Camb-ridge: IAU, Central Bureau for Astronomical Telegrams, 2008.—197 p. )

20. E. J. Opik, "Comet families and transneptunian planet". Irish. Astron. J. 10 (1—2), 35—92 (1971).

21. H. N. Russel, "On the origin of periodic comets". Astron. J. 33 (7), 49—60 (1920).

22. H. C. Wilson, "The comet families of Saturn, Uranus and Neptune". Popular Astron. 17, 629—633 (1909).