Особливості поширення ДНЧ-хвиль у внутрішній магнітосфері Землі

1Менджул, ДІ, 2Агапітов, ОВ, 1Черемних, ОК
1Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Космічна фізика
Мова: українська
Анотація: 

Отримано променеві траєкторії хвиль діапазону дуже низьких частот при недактовому поширенні у внутрішній магнітосфері Землі в залежності від локалізації області їхньої генерації, частоти та початкового кута між вектором хвильової нормалі та вектором напруженості зовнішнього магнітного поля. Моделювання здійснювалося на основі трасування променевої траєкторії у багатокомпонентній плазмі. Для обчислень параметрів середовища магнітосфери використовувалась дифузійна модель розподілу концентрації компонентів плазми, а також модель магнітного поля IGRF. Описано процес магнітосферного відбивання та доведено, що воно може відбуватися лише за умови, що нижня гібридна частота більша за власну частоту хвилі (ωLHF > ω), тобто на широтах λ≈ 50°. Результати моделювання підтверджують незастосовність квазіпаралельного наближення для опису поширення магнітосферних вістлерів. Представлено результати моделювання поширення хорових емісій, для якого було взято реалістичні розподіли хвиль по початкових параметрах. Зокрема наведе- но розподіли хвиль хорових емісій по напрямках хвильового вектора в залежності від геомагнітної широти, необхідні для вивчення дифузійних процесів у радіаційних поясах. Результати добре узгоджуються з дослідними даними вимірювань на борту апаратів CLUSTER.

Ключові слова: внутрішня магнітосфера, ДНЧ-хвилі, Земля