Фазові швидкості хвиль гравітації у фотосфері Сонця

1Стоділка, МІ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

За результатами спостережень в лінії Fе I відтворено просторово-часові варіації тиску в сонячній фотосфері. Шляхом відповідної фільтрації виділено локальні внутрішні хвилі гравітації (ВХГ). Розроблено методику визначення фазових швидкостей ВХГ за результатами 1D-спостережень. Визначені горизонтальні та вертикальні проекції фазових швидкостей виділених ВХГ для різних періодів. Показано, що фазова швидкість ВХГ суттєво зменшується зі зменшенням частоти коливань. Для хвиль гравітації періодів від 5 хв до 60 хв горизонтальні довжини хвиль сумірні з грануляційними масштабами. Досліджено дисперсійні властивості хвиль гравітації.

Ключові слова: Сонце, фотосфера, хвилі гравітації