Температурна стратифiкацiя атмосфери Арктура

1Шемінова, ВА
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Подано короткий огляд результатiв вивчення червоного гiганта Арктура. Виконано одновимiрне ЛТР-моделювання атмосфери Арктура i Сонця як зiрки на основi розрахункiв протяжних крил лiнiй Ca II Н i К. У цiй спектральнiй областi виявлено заниження ло-кального континууму в середньому на 12 % в атласах Арктура. Дефiцит УФ-поглинання складає в середньому 43 % для Арктура i 9 % для Сонця. Поправковий множник до непрозоростi в континуумi для довжин хвиль 390.0, 392.5, 395.0, 398.0, 400.0 нм дорiвнює вiдповiдно 2.2, 1.9, 1.7, 1.55, 1.45 для Арктура i 1.2, 1.2, 1.2, 1.17, 1.15 для Сонця. Модельнi розрахунки повнiстю узгоджуються з оцiнками параметрiв атмосфери Арктура Tеф = 4286 K, lgg = 1.66 та значеннями вмiсту хiмiчних елементiв, отриманих в роботi Рамiрес, Альєнде Пр'єто [Aph. J.—2011.—743, N 2.—P. 135]. Модель атмосфери Арктура представлено в табличному виглядi.

Ключові слова: Арктур, атмосфера, червоні гiганти