Визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Метод кругових діафрагм

Кравцов, ФІ, Лук'яник, ІВ
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Розглядається новий метод визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет за даними фотометричних спостережень — метод кругових діафрагм. Перевірка по-казала його придатність для розрахунку гідродинамічної швидкості витікання газу і часу життя молекул в нейтральній атмосфері комети 2009/P1 (Garradd).

Ключові слова: атмосфера, комети, метод