Чи ефективні поляризаційні спостереження у вивченні аерозолю атмосфери Землі?

Мороженко, ОВ, Відьмаченко, АП, Неводовский, ПВ, Костогриз, НМ
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Показано, що орбітальні поляризаційні спостереження Землі на довжинах хвиль λ > 300 нм не дозволяють отримувати ряди параметрів Стокса, які б відповідали умові однорідності оптичних властивостей системи «атмосфера + поверхня», внаслідок чого неможливо коректно розділити вклад атмосферної та поверхневої складових і визначити фізичні характеристики аерозолю в атмосфері. Це зумовлено оптичною неоднорідністю системи, різною природою аерозолю над різними деталями рельєфу, а також важко прогнозованими змінами з часом оптичних властивостей системи «атмосфера + поверхня». Спостереження при λ

Ключові слова: аерозоль, Земля, спостереження