Чи ефективні поляризаційні спостереження у вивченні аерозолю атмосфери Землі?

1Мороженко, ОВ, 1Відьмаченко, АП, 1Неводовский, ПВ, 1Костогриз, НМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Показано, що орбітальні поляризаційні спостереження Землі на довжинах хвиль λ > 300 нм не дозволяють отримувати ряди параметрів Стокса, які б відповідали умові однорідності оптичних властивостей системи «атмосфера + поверхня», внаслідок чого неможливо коректно розділити вклад атмосферної та поверхневої складових і визначити фізичні характеристики аерозолю в атмосфері. Це зумовлено оптичною неоднорідністю системи, різною природою аерозолю над різними деталями рельєфу, а також важко прогнозованими змінами з часом оптичних властивостей системи «атмосфера + поверхня». Спостереження при λ

Ключові слова: аерозоль, Земля, спостереження