Передспалахові зміни сонячної фотосфери за даними спостережень на телескопі ТЕМІС

Андрієць, ОС, 1Кондрашова, НМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Вивчено фізичний стан фотосфери за 1 год 50 хв перед сонячним спалахом балу С1 24 травня 2012 р. У роботі використано дані спектрополяриметричних спостережень на франко-іта-лійському телескопі ТЕМІС (о. Тенеріфе, Іспанія). Моделювання виконувалось методом інверсії за допомогою програми SIR [Ruiz Cobo, del Toro Iniesta, Astrophys. J., 1992, 398]. Отримано розподіли з висотою температури, напруженості магнітного поля, променевої швидкості. Побудовано дев’ять напівемпіричних моделей фотосфери. Кожна модель має двокомпонентну структуру: компонент з магнітним полем та немагнітне оточення. Згідно з моделями параметри магнітного поля та термодинамичні параметри значно змінювалися протя- гом 8 хв спостережень. Моделі мають шари з підвищеною та зниженою температурою. Напруженість магнітного поля у моделях змі- нювалась від 0.2 Тл у нижніх шарах фотосфери до 0.13 Тл у верхніх. Променеві швидкості у нижніх та середніх шарах фотосфери не перевищували 2 км/с, а у верхніх досягали 5-6 км/с. Виявлено розбіжності фізичного стану фотосфери та його змін у різних місцях активної області перед спалахом.

Ключові слова: Сонце, ТЕМІС, фотосфера