Передспалахові зміни сонячної фотосфери за даними спостережень на телескопі ТЕМІС

1Андрієць, ОС, 2Кондрашова, НМ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Вивчено фізичний стан фотосфери за 1 год 50 хв перед сонячним спалахом балу С1 24 травня 2012 р. У роботі використано дані спектрополяриметричних спостережень на франко-іта-лійському телескопі ТЕМІС (о. Тенеріфе, Іспанія). Моделювання виконувалось методом інверсії за допомогою програми SIR [Ruiz Cobo, del Toro Iniesta, Astrophys. J., 1992, 398]. Отримано розподіли з висотою температури, напруженості магнітного поля, променевої швидкості. Побудовано дев’ять напівемпіричних моделей фотосфери. Кожна модель має двокомпонентну структуру: компонент з магнітним полем та немагнітне оточення. Згідно з моделями параметри магнітного поля та термодинамичні параметри значно змінювалися протя- гом 8 хв спостережень. Моделі мають шари з підвищеною та зниженою температурою. Напруженість магнітного поля у моделях змі- нювалась від 0.2 Тл у нижніх шарах фотосфери до 0.13 Тл у верхніх. Променеві швидкості у нижніх та середніх шарах фотосфери не перевищували 2 км/с, а у верхніх досягали 5-6 км/с. Виявлено розбіжності фізичного стану фотосфери та його змін у різних місцях активної області перед спалахом.

Ключові слова: Сонце, ТЕМІС, фотосфера