Вплив магнітного поля на поширення 5-хвилинних коливань в атмосфері Сонця: зсув фаз

1Костик, РІ, 1Щукіна, НГ, 2Кобанов, МІ, 2Пуляев, ВО
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Інститут сонячно-земної фізики СВ РАН, Іркутськ, Росія
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

За результатами спектральних (в лінії Ва ІІ λ 455.4 нм) та спектрополяриметричних (в лініях Fe I λλ 1564.3—1565.8 нм) спостережень активної ділянки (ізольований флокул в центрі сонячного диску) на німецькому вакуумному баштовому телескопі VTT Інституту астрофізики на Канарах, досліджено особливості поширення 5-хв коливань від рівня фотосфери (h = = 0 км) до нижньої хромосфери (h = 650 км). На висоті утворення континууму (h = 0 км) характер поширення хвиль в активній та спокійній ділянках не дуже відрізняються: 80—90 % поверхні досліджуваних ділянок займають хвилі, що рухаються вгору та вниз. У нижній хромосфері (h = 650 км) різниця поведінки хвиль має принциповий ха-рактер. У спокійній ділянці в 90 % випадків хвилі перетворюються у стоячі. Натомість при наявності середніх та сильних магнітних полів (В = 30...180 мТл) у 47 % випадків хвилі поширюються вгору, що дає принципову можливість нагрівати активну ділянку. Дослідження показали наявність в активній ділянці хвиль, зсув фаз Φ T,V коливань тем-ператури та швидкості яких лежить у межах -90...0°. У спокійній атмосфері такі хвилі поширюватись не можуть.

Ключові слова: атмосфера, магнітне поле, Сонце