Про один вид трихвильової взаємодії низькочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі сонячної атмосфери

1Кришталь, ОН, 1Герасименко, СВ, 1Войцеховська, АД, 2Черемних, ОК
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено процес появи розпадної «квазімодової» нестійкості кінетичних альвенівських хвиль у хромосфері активної області на Сонці перед спалахом, а саме у плазмі магнітних петель поблизу їхнiх основ. Як конкретний вид трихвильової взаємодії досліджувався процес розпаду первинної кінетичної альвенівської хвилі (КАХ) на кінетичну іонно-акустичну хвилю та вторинну КАХ. Необхідні умови появи розпадної нестійкості КАХ були отримані для двох напівемпіричних моделей сонячної атмосфери з використанням модифікованого виразу для інкремента розвитку нестійкості у випадку нелінійної взаємодії низькочастотних хвиль з аномально низьким порогом збудження. Показано, що основні критерії появи нестійкості суттєво залежать від значень амплітуди зовнішнього магнітного поля у досліджуваній області, а також від моделі сонячної атмосфери.

Ключові слова: атмосфера, плазма, Сонце