Про один вид трихвильової взаємодії низькочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі сонячної атмосфери

Кришталь, ОН, Герасименко, СВ, Войцеховска, АД, Черемних, ОК
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено процес появи розпадної «квазімодової» нестійкості кінетичних альвенівських хвиль у хромосфері активної області на Сонці перед спалахом, а саме у плазмі магнітних петель поблизу їхнiх основ. Як конкретний вид трихвильової взаємодії досліджувався процес розпаду первинної кінетичної альвенівської хвилі (КАХ) на кінетичну іонно-акустичну хвилю та вторинну КАХ. Необхідні умови появи розпадної нестійкості КАХ були отримані для двох напівемпіричних моделей сонячної атмосфери з використанням модифікованого виразу для інкремента розвитку нестійкості у випадку нелінійної взаємодії низькочастотних хвиль з аномально низьким порогом збудження. Показано, що основні критерії появи нестійкості суттєво залежать від значень амплітуди зовнішнього магнітного поля у досліджуваній області, а також від моделі сонячної атмосфери.

Ключові слова: атмосфера, плазма, Сонце