Рух плазми в сонячній петлі у вихідному магнітному потоці

1Пасечник, ММ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Аналізуються зміни променевих швидкостей плазми у сонячній петлі на рівні хромосфери і фотосфери на ділянці вихідного магнітного потоку в активній області NOAA 11024, що розвивається. Для аналізу використано дані багатохвильових спектрополяриметричних спостережень 4 липня 2009 р. на сонячному телескопі THEMIS (о. Тенеріфе, Іспанія) і дані космічних супутників GOES, SOHO, STEREO. Досліджено складну послідовність подій — утворення бомби Еллермана, мікроспалаху рентгенівського балу В1 і чотирьох хромосферних викидів у результаті магнітних пересполучень, пов’язаних з виходом нового магнітного потоку. Бомба Еллермана розвинулася біля зростаючої пори. Як у хромосфері, так і у фотосфері зміни променевої швидкості Vпр в ній мали коливальний характер. Перед мікроспалахом у нозі магнітної петлі, де він розвивався, середні швидкості потоків плазми вгору і вниз, викликаних обертальним рухом, були приблизно однаковими — близько 26 км/с. Під час мікроспалаху Vпр висхідного потоку збільшилася до –33 км/с, а низхідного — до 50 км/с. Зміни променевої швидкості руху речовини у другій нозі магнітної петлі добре корелювали із змінами Vпр в області мікроспалаху, але відбувалися на 1.5 хв пізніше. За час спостережень сформувалися чотири викиди хромосферної речовини, три з них в області розвитку бомби Еллермана. Під час викидів відбувалися різкі зміни інтенсивності м’якого рентгенівського випромінювання. На рівні фотосфери зміни променевої швидкості плазми під час мікроспалаху в області двох ніг петлі були протилежними — в області однієї ноги Vпр зменшувалась від –1.8 до –0.4 км/с, а в області другої ноги — збільшувалась від –0.6 до –2.6 км/с.

Ключові слова: плазма, сонячна петля, фотосфера, хромосфера