Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 4. Гідродинаміка (плазма кінцевого та високого тиску)

1Маловічко, ПП
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Космічна фізика
Мова: російська
Анотація: 

У гідродинамічному наближенні досліджується поведінка дисперсивних альвенівських хвиль (ДАХ) у областях, які досі не досліджені — астрофізичній плазмі кінцевого та високого тиску. Проведено аналіз та порівняння результатів з кінетичним підходом. Показано, що в рамках гідродинамічного підходу, на відміну від кінетичного, для плазми кінцевого та високого тиску вдається отримати один повний розв’язок для ДАВ. В області слабкого затухання хвиль кінетичні та гідродинамічні рішення узгоджуються дуже добре, однак є області параметрів, де розв’язки суттєвим чином різняться, особливо це стосується плазми ви-сокого тиску. Проаналізовано вплив параметрів астрофізичного середовища на поведінку та властивості ДАХ. Отримано усі основні характеристики хвиль — дисперсію, затухання, поляризацію, збурення густини, збурення густини заряду. Через те що плазма кінцевого тиску є одним із найбільш поширених станів астрофізичної плазми, врахування особливостей поведінки таких хвиль дуже важливе для спостереження та реєстрації таких хвиль, а також для більш адекватного розуміння поведінки та ролі таких хвиль у різноманітних астрофізичних процесах, що відбуваються у космічному середовищі.

Ключові слова: альвенівські хвилі, гідродинаміка, плазма