Про можливість розвитку нестійкості поздовжніх хвиль на тлі дрібномасштабної бернштейнівської турбулентності у передспалаховій хромосф

1Кришталь, ОН, 1Войцеховська, АД, 1Герасименко, СВ, 2Сидоренко, МВ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджується процес зародження та розвитку нестійкості двох типів поздовжніх хвиль — низькочастотних іонно-звукових та високочастотних («електронних») ленгмюрівських — у передспалаховій атмосфері активної області на Сонці. Досліджувана частина області знаходиться на хромосферній ділянці спалахової петлі поблизу її основи. Основним джерелом нестійкостей є слабке великомасштабне електричне поле петлі. У передспалаховій плазмі швидкість потоку електронів відносно іонів вважається набагато меншою від теплової електронної швидкості. Розвиток нестійкостей розглядався на тлі вже існуючої дрібномас-штабної бернтшейнівської турбулентності, яка має аномально низький поріг збудження. Отримано необхідні умови виникнення нестійкості поздовжніх хвиль та граничні значення основних характеристик плазми та хвильового збурення.

Ключові слова: бернштейнівська турбулентність, Сонце, хромосфера