Визначення ефективних температур гігантів і надгігантів класів G і K за спостережуваними фотометричними індексами

1Любімков, ЛС, 1Поклад, ДБ
1Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Запропоновано метод визначення ефективної температури Tеф для гігантів і надгігантів спектральних класів G і К, заснований на застосуванні двох фотометричних індексів, вільних від впливу міжзоряного поглинання - індексу Q у фотометричній системі UBV та індексу [c1] у системі uvby. Побудовано емпіричні залежності між значеннями Tеф, знайденими для близьких і яскравих G- і К-гігантів і надгігантів методом інфрачервоних потоків, з одного боку, і спостережуваними індексами Q і [c1] для цих зірок — з іншого боку. Знайдено систематичну розбіжність між залежностями Tеф від Q для зірок з нормальною та зменшеною металічністю. Апроксимація побудованої залежності поліномами другого порядку дає відносно простий але досить точний метод визначення Tеф за індексом Q в області 3800 ≤ Tеф ≤ 5100 К та за індексом [c1] в області 4900 ≤ Tеф ≤ 5500 К.

Ключові слова: гіганти, надгіганти, температура