Фізичні умови у хромосфері сонячного двострічкового спалаху, який супроводжувався викидом. II

1Барановский, ЕО, 2Кондрашова, НМ, 2Пасечник, ММ, 1Таращук, ВП
1Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Виконано моделювання хромосфери двострічкового спалаху 4 вересня 1990 р., який супроводжувався викидом, на основі даних спектральних спостережень лінії Нα, отриманих на сонячному горизонтальному телескопі АЦУ-26 ГАО НАН України (Приельбрусся, п. Терскол, 3100 м). Напівемпіричні моделі розраховано для трьох моментів спостережень початкової стадії розвитку спалаху поступової фази зростання інтенсивності м’якого рентгенівського випромінювання. Розглянуто зміни фізичних параметрів плазми в різних частинах викиду (в центрі і на краю) і вузлах спалаху, на які він проектувався. Моделювання виконувалося за допомогою дво- або трикомпонентних моделей хромосфери шляхом узгодження спостережуваних і обчислених профілів лінії. Додаткові компоненти моделей, фактор запов-нення яких становив від 2 до 15 %, виявилися необхідними для пояснення значної емісії в крилах лінії. Розрахунки показали, що в цих компонентах температура в нижньому шарі хромосфери збільшена на 1000— 3500 K у порівнянні з температурою у моделі спокійного Сонця VAL-C. Визначено променеві швидкості, які пояснюють особливості асиметрії профілів. У більшості отриманих моделей рух основної маси речовини у верхній і нижній хромосфері спрямовано до спостерігача. Швидкість у верхній хромосфері змінювалася від –100 до –15 км/с, а в нижній — не перевищувала –40 км/с. В окремі періоди часу в центральній частині викиду в середній хромосфері швидкість від спостерігача становила 15 км/с. Додаткові компоненти показали наявність протилежно спрямованих потоків зі швидкістю до –100 км/с до спостерігача і 50—160 км/с від спостерігача.

Ключові слова: Сонце, сонячний спалах, хромосфера