Фізичні умови у хромосфері сонячного двострічкового спалаху, який супроводжувався викидом. II

1Барановский, ЕО, 2Кондрашова, НМ, 2Пасечник, ММ, 1Таращук, ВП
1Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2014, 30(6):14-26
Start Page: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Виконано моделювання хромосфери двострічкового спалаху 4 вересня 1990 р., який супроводжувався викидом, на основі даних спектральних спостережень лінії Нα, отриманих на сонячному горизонтальному телескопі АЦУ-26 ГАО НАН України (Приельбрусся, п. Терскол, 3100 м). Напівемпіричні моделі розраховано для трьох моментів спостережень початкової стадії розвитку спалаху поступової фази зростання інтенсивності м’якого рентгенівського випромінювання. Розглянуто зміни фізичних параметрів плазми в різних частинах викиду (в центрі і на краю) і вузлах спалаху, на які він проектувався. Моделювання виконувалося за допомогою дво- або трикомпонентних моделей хромосфери шляхом узгодження спостережуваних і обчислених профілів лінії. Додаткові компоненти моделей, фактор запов-нення яких становив від 2 до 15 %, виявилися необхідними для пояснення значної емісії в крилах лінії. Розрахунки показали, що в цих компонентах температура в нижньому шарі хромосфери збільшена на 1000— 3500 K у порівнянні з температурою у моделі спокійного Сонця VAL-C. Визначено променеві швидкості, які пояснюють особливості асиметрії профілів. У більшості отриманих моделей рух основної маси речовини у верхній і нижній хромосфері спрямовано до спостерігача. Швидкість у верхній хромосфері змінювалася від –100 до –15 км/с, а в нижній — не перевищувала –40 км/с. В окремі періоди часу в центральній частині викиду в середній хромосфері швидкість від спостерігача становила 15 км/с. Додаткові компоненти показали наявність протилежно спрямованих потоків зі швидкістю до –100 км/с до спостерігача і 50—160 км/с від спостерігача.

Ключові слова: Сонце, сонячний спалах, хромосфера
References: 

1. Э. А. Барановский, Н. Н. Кондрашова, М. Н. Пасечник, В. П. IТаращук, "Физические условия в хромосфере солнечной двухленточной вспышки, сопровождавшейся выбросом". Кинематика и физика небес. тел. 29 (4), 18—30 (2013).

2. Н. Н. Кондрашова, М. Н. Пасечник, "Лучевые скорости фотосферного вещества в солнечной вспышке с выбросом". Кинематика и физика небес. тел. 26 (1) (2010).

3. Н. Н. Кондрашова, М. Н. Пасечник, "Поле лучевых скоростей в нижней атмосфере солнечной активной области во время вспышки с выбросом. Начальная фаза вспышки". Кинематика и физика небес. тел. 27 (5) (2011).

4. М. Н. Пасечник, "Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом". Вісн. Київ. нац. ун—ту ім. Тараса Шевченка. Астрономія. Вип. 3940 (2003).

5. Э. Р. Прист, Солнечная магнитогидродинамика, ( М.: Мир, 1985.—589 с.)

6. E. H. Avrett, R. I. Source-functionLoeser, "Formation of line and continuous spectra". Spec. Report SAO. N 303. (1969).

7. J. Y. Ding, M. S. Madjarska, J. G. Doyle, et al., "Magnetic reconnection resulting from flux emergence: implications for jet formation in the lower solar atmosphere?". Astron. and Astrophys. 535 (2011).

8. X. M. Gu, J. Lin, K. J. Li, et al., "Kinematic characteristics of the surge on March 19, 1989". Astron. and Astrophys. 282, 240—251 (1994).

9. P. Kayshap, A. K. Srivastava, K. Murawski, "The kinematics and plasma properties of a solar surge triggered by chromospheric activity in AR11271". Astrophys. J. 763 (1) (2013).

10. K. Li, J. Li, X. Gu, S. H. Zhong, "A quantitative analysis of the surge on March 19, 1989". Solar. Phys. 168 (1—P. 91—103.) (1996).

11. N. Nishizuka, M. Shimizu, T. Nakamura, et al., "Giant chromospheric anemone jet observed with Hinode and comparison with magnetohydrodynamic simulations: evidence of propagating Alfven waves and magnetic reconnection". Astrophys. J. 683 (1), L83—L86 (2008).

12. K. Tziotziou, G. Tsiropoula, Sitterlin, "DOT tomography of the solar atmosphere. Analysis of a surge from AR 10489". Astron. and Astrophys. 444, 265—274 (2005).

13. J. E. Vernazza, E. H. Avrett, R. III. Loeser, "Structure of the solar chromosphere. Models of the EUV brightness components of the quiet Sun". Astrophys. J. Suppl. Ser. 45 (4), 635—725 (1981).