Системи смуг молекул VO і CaH у спектрах зір спектрального класу M

1Павленко, ЯВ, 2Шмідт, М
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Астрономічний центр ім. Коперника, Торунь, Польща
Рубрика: Фізика зірок і межзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Моделюється поглинання випромінювання системами смуг молекул CaH і VO в атмосферах зір-карликів спектрального класу М. Ці смуги формують помітні спектральні деталі. У розрахунках використано детальні списки ліній, розраховані різними дослідниками. Для моле-кули СаН досліджено залежність розрахованих синтетичних спектрів від прийнятого значення потенціалу дисоціації. Розраховані розподіли енергії порівнюються з спостережуваними потоками від двох відомих М-карликів. Відтворено розподіли енергії в спектрах 2MASS2242-2859 (M5.5 V) і SIPS2039-1126 (M7 IV-V). Показано, що спостережувані розподіли енергії досить впевнено описуються теоретичними спектрами, розрахованими для моделей атмосфер з параметрами Tef/lgg/[Fe/H] = 3000/4.5/0 і 2700/4.5/0 відповідно. Ці оцінки узгоджуються з іншими відомими результатами.

Ключові слова: зорі спектрального класу M, молекули CaH і VO