Aсиметрія міжзоряних ліній Na I λ 589.0 i λ 589.6 нм у спектрі зірки HD 192163 типу Вольфа-Райе

1Рустамов, ДН, 1Абдулкерімова, АФ
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):73-
Start Page: Фізика зірок і межзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Приводяться результати спектральних досліджень міжзоряних ліній поглинання дублету натрію Na I λ 589.0 нм (D2) і Na I λ 589.6 нм (D1) у спектрі зірки HD 192163 = WR 136 типу Вольфа — Райє. Спостереження було проведено з використанням ешеле-спектрометра, встановленого в кассегренівському фокусі 2-м телескопа Шамахинської астрофізичної обсерваторії ім. Н. Тусі НАН Азербайджану в 2005—2010 рр. Було отримано 46 ешеле-спектрограм досліджуваної зірки, а також чотири ешеле-спектрограми зірки HD 191765 = WR 134 і стандартної зірки HD 189847. Показано, що у спектрі зірки HD 192163 профілі міжзоряних ліній поглинання дублету Na I асиметричні, а у спектрах зірок порівняння — ні. Виявлену асиметрію ліній дублету Na I у спектрі зірки HD 192163 можна пояснити вкладом у формування цих ліній туманності NGC 6888, генетично зв’язаної із цією зіркою. По ешеле-спектрограмах зірки HD 192163 визначено еквівалентні ширини та променеві швидкості ліній дублету Na I.

Ключові слова: HD 192163, міжзоряні лінії
References: 

1. Г. А. Галазутдинов, "Обработка астрономических спектров в ОС Windows с помощью программ DECH", Препринт № № 92 (Спец. астрофиз. обсерватория РАН, Нижний Архыз, 1992.52 с.  (Препринт / Спец. астрофиз. обсерватория РАН; № 92).)

2. Т. А. Лозинская, "Кольцевые туманности вокруг звезд Вольфа — Райе: волокна и диф¬фузная среда в NGC 6888". Письма в Астрон. журн. 6 (1980).

3. Х. М. Микаилов, В. М. Халилов, И. А. Алекберов, "Эшеле-спектрометр фокуса Кассегрена 2-х метрового телескопа ШАО НАН Азербайджана". ShAR Sirkulyari. 109 (2005).

4. Д. Н. Рустамов, "Исследование спектральной переменности звезды типа Вольфа — Райе HD 192163". Письма в Астрон. журн. 109 (2010).

5. J. I. Castor, Blerkomvan, "Excitation of He II in WR envelopes". Astrophys. J. 161, 485—502 (1970).

6. Y. H. Chu, R. R. Treffers, K. B. VIII. SummaryKwitter, "Galactic ring nebulae associated with Wolf-Rayet stars". Astrophys. J. Suppl. Ser. 53, 937— 944 (1983).

7. H. M. Johnson, D. E. Hogg, "NGC 2359, NGC 6888 and Wolf-Rayet stars". Astrophys. J. 142, 1033—1040 (1965).

8. K. B. Kwitter, "The chemical composition and origin of the Wolf-Rayet ring nebula NGC 6888". Astrophys. J. 245 (1), 154—162 (1981).

9. R. R. Treffers, Y. H. Chu, "Non-LTE spectral analyses of Wolf-Rayet stars: the nitrogen spectrum of the WN6 prototype HD 192163 (WR136)". Astrophys. J. 254 (1), 569—577 (1982).

10. D. C. B. Whittet, W. B. Somerville, D. McNally, J. C. Blades, "The optical interstellar spectra of the Wolf-Rayet stars HD 192163 and HD 191765". Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 189, 519—525 (1979).