Aсиметрія міжзоряних ліній Na I λ 589.0 i λ 589.6 нм у спектрі зірки HD 192163 типу Вольфа-Райе

1Рустамов, ДН, 1Абдулкерімова, АФ
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Рубрика: Фізика зірок і межзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Приводяться результати спектральних досліджень міжзоряних ліній поглинання дублету натрію Na I λ 589.0 нм (D2) і Na I λ 589.6 нм (D1) у спектрі зірки HD 192163 = WR 136 типу Вольфа — Райє. Спостереження було проведено з використанням ешеле-спектрометра, встановленого в кассегренівському фокусі 2-м телескопа Шамахинської астрофізичної обсерваторії ім. Н. Тусі НАН Азербайджану в 2005—2010 рр. Було отримано 46 ешеле-спектрограм досліджуваної зірки, а також чотири ешеле-спектрограми зірки HD 191765 = WR 134 і стандартної зірки HD 189847. Показано, що у спектрі зірки HD 192163 профілі міжзоряних ліній поглинання дублету Na I асиметричні, а у спектрах зірок порівняння — ні. Виявлену асиметрію ліній дублету Na I у спектрі зірки HD 192163 можна пояснити вкладом у формування цих ліній туманності NGC 6888, генетично зв’язаної із цією зіркою. По ешеле-спектрограмах зірки HD 192163 визначено еквівалентні ширини та променеві швидкості ліній дублету Na I.

Ключові слова: HD 192163, міжзоряні лінії