Дослідження нестаціонарності атмосфери надгіганта HD 225094. Про змінність профілів ліній Нα и Нβ у спектрах зірки HD 225094

1Магеррамов, ЯМ, Халилов, ВМ
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Подаються відомості про зорю-надгіганта HD 225094 та про незвичні особливості, спостережувані у її спектрах, отриманих у 2013 р. в ШАО. Було виявлено, що профілі лінії Hα типу Р Cyg мають структуру, що змінюється за короткий час, а також унікальний спостережний факт зникнення лінії Hα у спектрі HD 225094. Крім того, виявлено, що з часом відбуваються зміни значень променевих швидкостей і спектральних параметрів ліній Hα і Hβ у спектрі цієї зорі. Вважається, що отримані факти нестаціонарності атмосфери зорі HD 225094 частково можуть бути пов'язані з неcферичністю зоряного вітру.

Ключові слова: HD 225094, атмосфера