Вмiст залiза в атмосферi Арктура

1Шемінова, ВА
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Визначення вмiсту залiза в атмосферi Арктура виконано з використанням чутливих до вмiсту залiза профiлiв або дiлянок профiлiв слабких лiнiй. Виконано синтез обраних лiнiй Fe I i Fe II з використанням теоретичних моделей атмосфери MARCS. На основi спостережуваних профiлiв з високим спектральним роздiленням iз атласу Хiнкл та Уоллес (2005) отримано вмiст залiза A = 6.95 ± 0.03 та значення радiально-тангенцiйної макротурбулентної швидкостi 5.6 ± 0.2 км/с для Арктура, а також A = 7.42 ± 0.02 i 3.4 ± 0.3 км/с для Сонця як зiрки. Для Арктура дифференцiйним методом отримано вмiст залiза вiдносно сонячного [Fe/H] = -0.48 ± 0.02.

Ключові слова: Арктур, атмосфера