До теорії поперечно-дрібномасштабних мод у циліндричному плазмовому шнурі

1Черемних, ОК
1Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
Рубрика: Космічна фізика
Мова: російська
Анотація: 

Отримано рівняння малих коливань для плазмового шнура круглого перерізу з гвинтовим магнітним полем. Показано, що це рівняння еквівалентне рівнянню Гайна — Люста, проте має простіший вигляд. Приведене рівняння дозволило отримати ряд раніше відомих результатів, а також проаналізувати поперечно-дрібномасштабні МГД-збурення: отримано критерій стійкості цих мод, вираз для максимального інкремента, визначено області поширення як стійких, так і нестійких мод. Отримані результати можна використати для інтерпретації поведінки сонячних магнітних трубок.

Ключові слова: гвинтове магнітне поле, рівняння, рівняння Гайна — Люста