Спостереження високочастотних варіацій спектральних ліній хромосферноактивних зірок 61Cyg AB

1Жиляєв, БЮ, 2Бондар, АВ, 2Андреєв, МВ, 1Похвала, СМ, 3Іващенко, ЮМ, 4Решетник, ВМ, 1Петухов, ВМ, 1Святогоров, ОО, 1Верлюк, ІА
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень, Київ, Україна
3Андрушівська астрономічна обсерваторія, Андрушівка, Україна
4Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):3-15
Start Page: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Повідомляється про виявлення швидкої змінності у бальмерівських лініях водню, Ca II H, K, триплету b Mg I у хромосферноактивних зірок 61 Cyg A, B у субсекундному діапазоні. Спектральні спостереження 61 Cyg A, B проводились з MMCS-спектрографом в кассегренівському фокусі 2-м телескопа на піку Терскол (R = 13000), з бесщілинним гризм-спектрографом, встановленим на 60-см телескопі на піку Терскол (R ≈ 100), а також на 60-см телескопі Андрушівської обсерваторії (R ≈ 200) у рамках міжнародних кампаній спостережень змінних зірок з Синхронною мережею телескопів. Спектри високої роздільної здатності отримувались з інтервалом близько 2 хв, спектри низької роздільної здатності — з інтервалом від 2 до 3 с. Спектральний моніторинг тривав від 0.5 до 2 год. Ми виявили, що хромосферноактивні карликові зірки 61 Cyg A, B, що мають потужні плями на своїх поверхнях, демонструють швидкі варіації в лініях водню, іонізованого кальцію Ca II H, K, хромосферного триплета b Mg I в часовому масштабі приблизно від 2 с до 2 хв. Варіації інтенсивності ліній становлять від 1.5 % у бальмеровських лініях до 0.5 % у лініях триплету b Mg I. Ці варіації добре описуються моделлю дробового шуму у вигляді випадкових елементарних імпульсів з частотою появи від декількох часток подій за секунду до декількох подій за секунду. Порівняння швидких варіацій у хромосферних лініях на різних часових інтервалах демонструє нестаціонарний характер активності як на малій (субсекундній), так і на великій часовій шкалі.

Ключові слова: спектральні лінії, хромосферноактівние зірки
References: 

1. Н. Е. Кобринский, Информационные фильтры в экономике, ( М.: Статистика, 1978.—287 с.)

2. В. И. Тихонов, Статистическая радиотехника, ( М.: Радио и связь, 1982.—624 с.)

3. A. Hemoelmann, J. Robrade, J. H. M. M. Schmitt, et al., "Coronal activity cycles in 61 Cygni". Astron. and Astrophys. 460, 261—267 (2006).

4. G. A. Korn, T. M. Korn, Mathematical Handbook, ( New York: McGraw-Hill Book Company, 1968.—832 p.)

5. B. E. Zhilyaev, A. V. Sergeev, M. V. Andreev, et al., "Slitless spectrograph for small telescopes: first results". Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 29 (3), 120—130 (2013).

6. B. E. Zhilyaev, I. A. Verlyuk, M. V. Andreev, et al., "Observations of high-frequency variability in the chromospherically active star V390 Aurigae". Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 436 (3), 1986—1992 (2013).