Спостереження високочастотних варіацій спектральних ліній хромосферноактивних зірок 61Cyg AB

Жиляев, БЮ, Бондар, АВ, Андрєєв, МВ, Похвала, СН, Іващенко, ЮМ, Решетник, ВМ, Петухов, ВМ, Святогоров, ОО, Верлюк, ІА
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Повідомляється про виявлення швидкої змінності у бальмерівських лініях водню, Ca II H, K, триплету b Mg I у хромосферноактивних зірок 61 Cyg A, B у субсекундному діапазоні. Спектральні спостереження 61 Cyg A, B проводились з MMCS-спектрографом в кассегренівському фокусі 2-м телескопа на піку Терскол (R = 13000), з бесщілинним гризм-спектрографом, встановленим на 60-см телескопі на піку Терскол (R ≈ 100), а також на 60-см телескопі Андрушівської обсерваторії (R ≈ 200) у рамках міжнародних кампаній спостережень змінних зірок з Синхронною мережею телескопів. Спектри високої роздільної здатності отримувались з інтервалом близько 2 хв, спектри низької роздільної здатності — з інтервалом від 2 до 3 с. Спектральний моніторинг тривав від 0.5 до 2 год. Ми виявили, що хромосферноактивні карликові зірки 61 Cyg A, B, що мають потужні плями на своїх поверхнях, демонструють швидкі варіації в лініях водню, іонізованого кальцію Ca II H, K, хромосферного триплета b Mg I в часовому масштабі приблизно від 2 с до 2 хв. Варіації інтенсивності ліній становлять від 1.5 % у бальмеровських лініях до 0.5 % у лініях триплету b Mg I. Ці варіації добре описуються моделлю дробового шуму у вигляді випадкових елементарних імпульсів з частотою появи від декількох часток подій за секунду до декількох подій за секунду. Порівняння швидких варіацій у хромосферних лініях на різних часових інтервалах демонструє нестаціонарний характер активності як на малій (субсекундній), так і на великій часовій шкалі.

Ключові слова: спектральні лінії, хромосферноактівние зірки