Порівняльний аналіз показників точності позиційних ПЗЗ-вимірювань малих тіл Сонячної системи за допомогою програмних забезпечень CoLiTec і "Astrometrica"

1Саваневич, ВЄ, 1Брюховецкий, ОБ, 2Іващенко, ЮМ, 3Вавилова, ІБ, 4Безкровний, ММ, 5Діков, ЄМ, 1Власенко, ВП, 1Соковікова, НС, 1Мовсесян, ЯС, 1Діхтяр, МЮ, 6Єленін, ЛВ, 1Погорелов, АВ, 1Хламов, СВ
1Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
2Андрушівська астрономічна обсерваторія, Андрушівка, Україна
3Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
4Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Запоріжжя, Україна
5Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Харків, Україна
6Інститут прикладної математики ім. В.М. Келдиша РАН, Москва, Росія
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):55-69
Start Page: Позиційна і теоретична астрономія
Мова: російська
Анотація: 

В рамках Української віртуальної обсерваторії створено програмне забезпечення CoLiTec автоматичного пошуку малих тіл Сонячної системи на серії ПЗЗ-кадрів. З його використанням було попередньо відкрито чотири комети, понад півтори тисячі астероїдів і відправлено в Minor Planet Center близько семисот тисяч позиційних ПЗС-вимірювань. У роботі проаналізовано показники точності позиційних ПЗС-вимірювань програмного забезпечення CoLiTec за даними Minor Planet Center, а також проведено порівняльний аналіз даних за результатами обробки одних і тих же кадрів програмним забезпеченням CoLiTec і «Astrometrica». При малих відношеннях сигнал-шум позиційні ПЗЗ-вимірювання з програмним забезпеченням «Astrometrica» мають середнє квадратичне відхилення на 30—50 % більше, ніж при використанні програмного забезпечення CoLiTec

Ключові слова: малі тіла Сонячної системи, ПЗЗ-вимірювання
References: 

1. М. М. Безкровный, А. Н. Дашкова, Н. С. Соковикова и др., "Методы исследования статистических характеристик CCD-измерений положений и блеска объектов солнечной системы". Восточно—Европейский журн. передовых технологий. 2/2 (22), 26—37 (2015).

2. М. М. Безкровный, С. В. Хламов, В. Е. Саваневич и др., "Подпиксельный метод оценки местоположения объектов с изображением, смазанным собственным движением". Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. № 3 (12), 128—131 (2013).

3. И. Б. Вавилова, Л. К. Пакуляк, А. А. Шляпников и др., "Астроинформационный ресурс Украинской виртуальной обсерватории (УкрВО): объединенный архив данных наблюдений, научные задачи и программное обеспечение". Кинематика и физика небес. тел. 28 (2), 59—80 (2012).

4. В. П. Деденок, В. Е. Саваневич, "Ієрархічний метод виявлення малорозмірного рухомого об’єкта". Системи озброєння та військова техніка. № 1, 40—45 (2005).

5. В. Е. Саваневич, А. М. Кожухов, А. Б. Брюховецкий и др., "Метод сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от астероида со слабым блеском и ненулевым видимым движением на серии ПЗС-кадров". Системи озброєння та військова техніка. Вип. 3 (23), 154—159 (2010).

6. В. Е. Саваневич, "Определение координат статистически зависимых объектов на дискретном изображении". Радиоэлектроника и информатика. № 1, 4—8 (1999).

7. В. Е. Саваневич, А. Б. Брюховецкий, А. М. Кожухов и др., "Оценка координат астероида на дискретном изображении". Радиотехника. Вып. 162, 78—86 (2010).

8. В. Е. Саваневич, А. Б. Брюховецкий, А. М. Кожухов и др., "Программа CoLiTec автоматизированного обнаружения небесных тел со слабым блеском". Космічна наука і технологія. 18 (1), 39—46 (2012).

9. реєстр. авт. Україна. Свід. про, права № 47290. Комп'ютерна програма «Програма автоматизованого відкриття астероїдів та комет на серії ПЗС-кадрів CoLiTec», В. Є. Саваневич, О. Б. Брюховецький, О. М. Кожухов, Є. М. Діков, В. П. Власенко, Л. В. Єленін, М. М. Безкровний, О. Б. Анненков, О. В. Герасименко, ( Прийнято 21.01.13.)

10. реєстр. авт. Україна. Свід. про, права № 54900. Комп'ютерна програма «Програма обробки та відображення астрономічних кадрів LookSky-CoLiTec», Є. М. Діков, О. Б. Брюховецький, С. В. Хламов, В. Є. Саваневич, В. П. Власенко, Л. В. Єленін, О. В. Герасименко, М. М. Безкровний, Н. С. Соковікова, Я. С. Мовсесян, А. В. Погорелов, ( Прийнято 20.05.14.)

11. Н. С. 11. Соковикова, В. Е. Саваневич, М. М. Безкровный и др., "Оценка координат близких астероидов на ПЗС-изображении". Восточно—Европейского журн. передовых технологий. 4/4 (64), 41—45 (2013).

12. Н. С. Соковикова, В. Е. Саваневич, М. М. Безкровный и др., "Подпиксельный метод оценки местоположения близких астероидов на дискретном изображении". Радіоелектронні і комп’ютерні системи. № 3 (62), 32—38 (2013).

13. D. C. Burtz, "Asteroid orbit determination and rotational period calculations with CCD astronomy". Masters Thesis, AD—A356383, AFIT—TR—98—102. (1998.).

14. L. Edwin, "Aguirre comets, asteroids, and «Astrometrica»". Sky and Telescope. P. 72—74. (1997).

15. J. CosmicEricson, Asteroids, comets, and meteorites. — New York: Fact on File, 2003, ()

16. L. A. Hudkova, G. K. Gorel, A. V. Ivantsov, "CCD observations of minor planets in Mykolaiv in 2002 — 2003". Kinematika i Fizika Nebesnykh Tel. Suppl. N 5, 431—433 (2005).

17. S. Kortencamp, Asteroids, comets, and meteorids, ( Mankato, MN: Capstone Press, 2012.—32 p.)

18. P. J. Miller, D. W. Jeffrey, R. E. Holmes, et al., An international asteroid search campaign — Astronomy education review — V. 7, (1) (February 2008): 57—83, () DOI: 10.3847/AER2008006

19. A. S. Rivkin, Asteroids, comets and dwarf planets. — Greenwood Press, 2009, ()

20. V. E. Savanevych, O. B. Briukhovetskyi, L. V. Elenin, et al., "A new method based on the subpixel Gaussian model for accurate estimation of asteroid coordinates". Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 451 (3), 3287—3298 (2015).

21. I. B. Vavilova, L. K. Pakuliak, Yu. I. TheProtsyuk, structure, tasksand, "Ukrainian Virtual Observatory (UkrVO)". Kosmichna Nauka i Tekhnologiya. 16 (5), 62—70 (2010).

22. I. B. Vavilova, L. K. Pakuliak, Yu. I. Protsyuk, et al., "Ukrainian Virtual Observatory: Current status and perspectives of development of joint archives of observations". Kosmichna Nauka i Tekhnologiya. 17 (4), 74—91 (2011).

23. I. B. Vavilova, L. K. Pakuliak, Yu. I. Protsyuk, et al., "UkrVO joint digitized archive and scientific prospects". Baltic Astronomy. 21, 356—365 (2012).

24. N. Zacharias, C. T. Finch, T. M. Girard, et al., "The Fourth US Naval Observatory CCD Astrograph Catalog (UCAC4)". Astron. J. 145 (2), 44 (2013).