Про деякі проблеми ідентифікації геостаціонарних супутників за фотометричними ознаками

1Сухов, ПП, 1Сухов, КП
1Науково-дослідний інститут "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університета імені І.І.Мечнікова, Одеса, Україна
Рубрика: Математична обробка астроінформації
Мова: російська
Анотація: 

Розглянуто питання технічного та методичного характеру при фотометрії геостаціонарних супутників (ГСС), їхній ідентифікації за фотометричними ознаками. Викладено відомі методи ототожнення геостаціонарних супутників за фотометричними даними. Наявність бази фотометричних і динамічних характеристик ГСС, додаткова інформація, спрощення вхідних даних при вирішенні оберненої задачі дозволяють сучасним методам ототожнити невідомий ГСС з імовірністю 80 %.

Ключові слова: фотометрія, фотометричні супутники