Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933

1Хода, ОО
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2019, 35(1):70-80
https://doi.org/10.15407/kfnt2019.01.070
Start Page: Обертання Землі і геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

З 7 жовтня 2012 р. по 28 січня 2017 р. (GPS-тижні 1709—1933) всі продукти Міжнародної ГНСС-служби (IGS) — точні ефемериди GPS- та ГЛОНАСС-супутників, координати та швидкості перманентних ГНСС- станцій тощо — базувалися на системі координат IGb08, оновленій реалізації IGS Міжнародної референсної земної системи координат ITRF2008. У Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України було оброблено спостереження ГНСС-супутників на перманентних станціях, розташованих в Україні та у Східній Європі, для вказаного періоду. Обробку було виконано за допомогою програмного комплексу «Bernese GNSS Software ver. 5.2» згідно із вимогами Європейської перманентної ГНСС-мережі (EPN), що діяли на той час. Загалом було оброблено спостереження на 232 ГНСС-станціях, зокрема на 201 українській станції, що належать таким операторам ГНСС-мереж: ГАО НАН України, НДІ геодезії і картографії, НУ «Львівська політехніка» («GeoTerrace»), ПрАТ «Систем Солюшнс» («System.NET»), компанія ТНТ ТПІ («TNT TPI GNSS Network»), Навігаційно-геодезичний центр («НГЦ.net»), UA-EUPOS/ZAKPOS, ТОВ «НВК Європромсервіс» (EPS), Система координатно-часового і навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), Харківський національний університет радіоелектроніки. Система координат IGb08 задавалася шляхом обмеження No-Net-Translation на координати станцій зі списку IGS Reference Frame. В результаті отримано оцінки координат ГНСС-станцій у системі координат IGb08 та оцінки зенітних тропосферних затримок для всіх станцій. Величини середньої повторюваності значень складових координат ГНСС-станцій для кожного тижня (характеристик точності отриманих добових та тижневих розв’язків) лежать у діапазонах: для північної та східної складових — від 0.5 мм до 1.6 мм (середні значення 0.99 мм та 1.01 мм відповідно), для висотної складової — від 2.2 мм до 5.4 мм (середнє 3.75 мм) з єдиним «викидом» в 6.91 мм для GPS-тижня 1759.

Ключові слова: ГНСС, перманентні станції, система координат IGb08
References: 

1. Khoda O. A. (2010) GPS data analysis center of the main astronomical observatory: Results of observation processing for GPS weeks 1236–1399. Kinematics Phys. Celestial Bodies, 26(6), 313—321.

2. Khoda O. A.  (2011) Measurement of coordinates of Ukrainian permanent GPS stations from observation data for GPS weeks 1236—1399. Kinematics Phys. Celestial Bodies, 27(1), 17—29.

3. Khoda O. A.  (2011) Determination of zenith tropospheric path delay for the Ukrainian permanent GPS stations using observation data for GPS weeks 1236–1399. Kinematics Phys. Celestial Bodies, 27(2), 59—61.

4. Khoda O. A.(2015)  Center for GNSS Data Analysis, GAO NAS of Ukraine: results of processing observations for GPS weeks 1400–1631. Kosmichna nauka i tekhnologiya, 21(2), 56—64.

5. Khoda O. A. (2015)  Determining the coordinates of Eastern European permanent GNSS stations from observational data for GPS weeks 1632–1708. Kosmichna nauka i tekhnologiya, 21(4), 56—65.

6. Dach R., Lutz S., Walser P., Fridez P.  (Eds). (2015)  Bernese GNSS Software Version 5.2. Berne: Astronomical Institute, University of Berne.  DOI: https://doi.org/10.7892/boris.72297.

7. Petit G., Luzum B. (Eds).  (2010)  IERS Conventions.  Frankfurt am Main. IERS Technical Note No. 36.

8. Nassi I., Shneiderman B. (1973) Flowchart techniques for structured programming. Sigplan Notices, 8(1), 12—26. DOI: https://doi.org/10.1145/953349.953350.

9. Rebischung P. (2012) IGb08: an update on IGS08. IGSMAIL-6663. 2012. URL: https://lists.igs.org/pipermail/igsmail/2012/000497.html (Last accessed 22.04.2019).

10. Schmid R. (2012)  Igs08_1707.atx: Update including JPSREGANT subtype calibrations & R743. IGSMAIL-6662. URL: https://lists.igs.org/pipermail/igsmail/2012/000496.html (Last accessed 22.04.2019).