Статистичний аналіз параметрів інфразвуку, згенерованого Челябінським метеороїдом

1Чорногор, ЛФ
1Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(4):35-57
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Проліт Челябінського метеороїда викликав цілий комплекс фізичних ефектів у всіх підсистемах системи Земля — атмосфера — іоносфера — магнітосфера. Раніше вивчено ефекти Челябінського метеороїда в атмосфері, іоносфері, геомагнітному полі. Значну увагу також приділено особливостям поширення інфразвукового сигналу, згенерованого Челябінським метеороїдом. У той же час в літературі відсутні результати статистичного аналізу параметрів інфразвукового сигналу. Метою цієї роботи є побудова кореляційних полів для основ-них параметрів глобально поширюваного інфразвукового сигналу (відношення сигнал/шум, часу запізнення, швидкості приходу, тривалості, амплітуди, періоду) в залежності від відстані між джерелом інфразвуку та місцем його реєстрації або від азимутального кута джерела, а також отримання відповідних регресійних залежностей. Для аналізу залучалися дані 15 інфразвукових станцій Міжнародної системи моніторингу ядерних випробувань при Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO). В окремих випадках ці дані доповнювалися даними інфразвукових станцій, розміщених в євразійських геофізичних обсерваторіях. Побудовано кореляційні поля для основних параметрів глобально поширюваного інфразвукового сигналу. Наводяться регресійні залежності цих параметрів від відстані або від азимутального кута. Отримано середні по всіх трасах поширення оцінки швидкості приходу інфразвукового сигналу (близько 280 м/с) та швидкості тропосферно-стратосферного вітру (близько 30 м/с). Обговорюються переваги та недоліки запропонованих регресійних залежностей.

Ключові слова: інфразвуковий сигнал, азимут, амплітуда сигналу, відношення сигнал / шум, кореляційні поля, період сигналу, регресійні залежності, тривалість сигналу, час запізнення, швидкість приходу