Генерування глобальною міграційною течією змінного магнітного поля Сонця

1Логінов, ОО, 2Криводубський, ВН, 1Черемних, ОК
1Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
2Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(1):30-47
Start Page: Фізика Сонця
Мова: українська
Анотація: 

Демонструється провідна роль глобальної міграційної течії (ГМТ) vgmf = {vRgmf, vgmf, vgmf} в генерації змінного магнітного поля Сонця (vRgmf, vgmf, vgmf — радіальна, меридіональна і широтна складові швидкості ГМТ, які відповідають швидкостям радіальної варіації течії, просторово-часової варіації меридіональної течії і торсійних коливань). Введено до розгляду магнітний вектор H* = {H, H*}, названий «модельною біполярною групою плям» (H і H— меридіональна і азимутальна складові змінного магнітного поля Сонця). В результаті проведених чисельних розрахунків на основі моделі кінематичного динамо побудовано схему широтно-часового розподілу відносних амплітуд магнітних складових H і H на поверхні Сонця протягом 22-річного магнітного циклу. Знайдено, що відносні амплітуди мери-діонального і азимутального змінних полів залежать від геліошироти. Вони є максимальними у приекваторіальному поясі і зменшуються до мінімальних значень у навколополюсних поясах. У приекваторіальному поясі магнітний знак головної плями «модельної біполярної групи плям» збігається зі знаком радіального поля в навколополюсному поясі. Це відповідає співвідношенню спостережуваних знаків біполярних груп плям і навколополюсного поля у магнітному циклі Хей-ла. Разом з тим знаки біполярних груп плям на високих геліоширотах протирічать закону Хейла — Нікольсона. Очевидно, порушення полярностей магнітного вектора H* можна пояснити урахуванням результатів моделювання залежності постійного тороїдального магнітного поля від полярного кута, отриманих нами у попередніх дослідженнях. При цьому відхилення від закону Хейла — Нікольсона, мабуть, можна пов’язати з полярністю перших високоширотних біполярних груп плям нового циклу, які спостерігаються в кінці старих циклів.

Ключові слова: глобальна міграційна течія, кінематичне динамо, магнітні поля, магнітна циклічність Сонця, сонячні плями, сонячна конвективна зона, чисельне моделювання