Потік космічних променів у дифузійному наближенні

1Федоров, ЮІ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(3):3-23
Start Page: Космічна фізика
Мова: українська
Анотація: 

На основі кінетичного рiвняння Фоккера — Планка розглянуто поширення космічних променів у міжпланетному середовищ1. У наближенні малої анізотропії кутового розподілу частинок отримано аналітичний вираз для анізотропної складової функції розподілу космічних променів. Показано, що за ізотропного розсіяння частинок високої енергії на флуктуаціях міжпланетного магнітного поля функція розподілу космічних променів залежить від косинуса кута між швидкістю частинки і радіальним напрямком за експоненційним законом. Отримано співвідношення для щільності потоку космічних променів. Показано, що щільність потоку частинок визначається просторовим розподілом концентрації космічних променів і залежністю концентрації частинок від часу. Отримані рівняння переносу космічних променів (рівняння гіпердифузії і телеграфне рівняння). На основі розв'язків цих рівнянь досліджено просторово-часовий розподіл інтенсивності сонячних космічних променів і анізотропії кутового розподілу частинок.

Ключові слова: кінетичне рівняння, космічні промені, міжпланетне середовище, рівняння переносу