Аналіз часових рядів координат ГНСС-станції «Чернігів» (CNIV)

Іщук, НВ, 1Іщенко, МВ, Великодський, ЮІ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(4):79-91
Start Page: Обертання Землі і геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

ГНСС-спостережетя, які виконуються на перманентних станціях, пов’язані безпосередньо з глобальними та локальними рухами земної кори, а також зазнають впливу різних факторів, таких як багато-променевість та радіозашумлення сигналу. На цей час вплив таких ефектів вдається аналізувати та виключати з подальшої обробки ГНСС-спостережень. Проте є ряд ГНСС-станцій, які заслуговують на більш ретельний моніторинг стабільності роботи, оскільки вони задають земну реалізацію системи відліку. Прикладом такої ГНСС-станції на території України є станція «Чернігів» (CNIV, DOMES 15501M001), яка належить до класу «А» для задания Європейської референсної системи відліку. В роботі проведено аналіз часових координатних рядів на основі довготривалих безперервних часових серій та проаналізовано лог-файл ГНСС-станції «Чернігів». Виконано порівняння координат станції за час роботи різного обладнання та зроблено висновки щодо стабільності роботи станції. Виявлено, що за весь час роботи станція працює стабільно і не має довготривалих перерв у спостереженнях. Найвагоміші зміни, що відбулися на станції, пов’язані зі зміною обладнання. На станції обладнання змінювалось тричі: у 2005році встановлено обладнання компанії «Trimble», 2011 року його замінено на обладнання «NovAtel», а з 2013 року встановлено обладнання «Leica», яке функціонує і досі. Аналіз часових рядів даної перманентної станції показав, що при дослідженні зміни координат одночасно для всіх обладнань відбувається певний стрибок на початку роботи обладнання «Leica», пов’язаний зі зміною обладнання, а саме з іншою системою монтування антени у стовп. Але при дослідженні координатних залишків окремо для кожного обладнання простежуються коливання величин у зимовий та літній періоди, що може бути пов’язано зі структурною деформацією ГНСС-антени. Ключові слова: ГНСС-станція, координатні часові ряди, супутникова геодезія.

Ключові слова: ГНСС-станція, координатні часові ряди, супутникова геодезія