Молекулярний водень H² (4-0) у спектрах Юпітера і Сатурна

Атаї, АА, Юзбашов, ЕР, Мікаїлов, ХМ, Фарзієв, ЗС
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(5):18-36
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

За даними спектрофотометричних вимірювань Юпітера і Сатурна, отриманими у 2014—2017рр. за допомогою ешеле-спектрометра, оснащеного ПЗЗ-приймачем і встановленого в кассегренівському фокусі 2-м телескопа Шамахинської астрофізичної обсерваторії ім. Н. Тусі Національної академії наук Азербайджану, вивчено слабкі квадрупольні лінії молекулярного водню смуги Н2(4-0) у видимій області спектра зі спектральним розділенням R = 14000 і R = 56000. По лініях смуги Н2 (4-0) S(0) і S(1) було обчислено значення тиску на рівнях їхнього формування, обертальна температура, вміст молекулярного вод ню в надхмарній атмосфері, кількість поглинального газу, що припадає на середню довжину вільного пробігу фотонів між двома актами розсіяння у хмаровому шарі, питомого вмісту газу на одиницю довжини вільного пробігу в різних частинах диска Юпітера і Сатурна. Необхідно було слідкувати за змінами відношення S4(2)/S4(0) по диску Юпітера і Сатурна у просторі та часі. По наших вимірюваннях у 2016 г. отримано значення відношення W(0)/W(2) == 3.5±0.6 для Юпітера і W(0)/W(2) > 2.5±0.4 для Сатурна; в цілому Велика Червона Пляма має середню температуру приблизно 124 ± 6 К.

Ключові слова: атмосфера. спектральні лінії, ешеле-спектрограф, квадрупольні лінії, молекулярний водень, Сатурн, Юпітер