Статистичний аналіз орбітального руху вибраних штучних супутників Землі за період 24-го циклу сонячної активності

1Білінський, АІ, 1Баран, ОА, 1Стоділка, МІ, Вовчик, ЕБ, 2Ковальчук, ММ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
2Астрономическая обсерватория Львовского национального университета имени Ивана Франко, Львов, Украина
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(6):62-84
Start Page: Обертання Землі і геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

Проведено статистичний аналіз вибраних параметрів сонячної активності та орбітального руху штучних супутників Землі протягом 24-го циклу сонячної активності. Для дослідження були вибрані неактивні супутники, ступеніракет-носіїв та їхніх частин, що рухаються переважно на низьких орбітах. Застосовано різні алгоритми аналізу до часових рядів потоку радіовипромінювання Сонця F10.7 та розрахованого темпу гальмування dP/dt досліджуваних космічних об’єктів: оцінено їхні річні статистичні показники, досліджено ці параметри на періодичність (вейвлет-аналіз), проведено пробну адитивну декомпозицію на тренд і сезонну складові. Отримано, що темп гальмування супутників в околі максимуму сонячної активності (2012—2014рр.) збільшується у 10 разів. Для потоку радіовипромінювання Сонця F10.7 та кінематичного параметру dP/dt космічних об’єктів 06073 і 31117 (згідно із нумерацією USSPACECOM) підтверджено сезонні зміни, циклічність із періодом 27 діб тощо. Виявлено чітку антикореляцію між трендами параметрів F10.7 та dP/dt у межах -0.73...-0.95 для об’єкта 31117 у період 2011—2018 рр., у межах -0.82...-0.95 для об’єкта 37794 у період 2012— 2018 рр.

Ключові слова: елементи орбіт, потік радіовипромінювання Сонця, сонячна активність, статистичний аналіз, часовий ряд, штучні супутники Землі