Мережа станцій Кримського геодинамічного полігону: варіації локальних прив’язок та їхнє порівняння зі значеннями, отриманими у системі відліку ITRF2020

Хода, ОО, Яцків, ЯС
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2023, 39(2):73-82
Start Page: Обертання Землі та геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

Кримський геодинамічний полігон «Сімеїз — Кацивелі» є одним з унікальних у світі майданчиків, де розташовано декілька станцій спостережень космічної геодезії: радіотелескоп РТ-22 (CRIMEA, номер CDP: 7332), станції лазерної локації штучних супутників Землі (ЛЛС) 1873 Simeiz та 1893 Katzively, перманентні ГНСС-станції CRAO та KTVL, маркер мобільної станції ЛЛС 7561 Simeiz. Для визначення локальних прив’язок між станціями та геодезичними маркерами на території полігону було проведено чотири кампанії геодезичних вимірювань та п’ять ГНСС-кампаній. Після обробки даних спостережень проведених кампаній координати пунктів (станцій космічної геодезії та маркерів) на Кримському геодинамічному полігоні «Сімеїз — Кацивелі» були визначені у системі відліку ITRF2000 на епоху 2004.6. Локальні прив’язки між основними пунктами полігону були отримані як різниці просторових координат відповідного пункту та просторових координат реперної точки радіотелескопа РТ-22. Відхилення від середніх значень локальних прив’язок на майданчиках радіотелескопа РТ-22 та станції ЛЛС КрАО варіюють у межах до 3.6 мм та 6.4 мм відповідно і фактично перебувають у межах помилок визначення локальних прив’язок. Широкий діапазон варіацій локальних прив’язок для маркера мобільної станції ЛЛС (7561) зумовлений фізичними пошкодженнями маркера та земляними роботами, що проводились на майданчику біля нього між кампаніями спостережень. Локальні прив’язки для пунктів на майданчику станції ЛЛС КЛО ГАО НАН України змінюються в дуже широкому діапазоні, бо даний майданчик має локальний рух у південному напрямку із значною швидкістю. Координати станцій космічної геодезії на Кримському геодинамічному полігоні «Сімеїз — Кацивелі» доступні в каталозі ITRF2020, що дало можливість порівняти локальні прив’язки, розраховані за його даними, з локальними прив’язками, отриманими за результатами обробки даних кампаній геодезичних вимірювань. Різниці між двома типами локальних прив’язок дуже великі (до 45 мм). Причини цих роз-біжностей можуть полягати як у помилках локальних прив’язок, отриманих під час геодезичних кампаній, так і оцінок координат станцій космічної геодезії на даному полігоні у каталозі ITRF2020. Поведінка різниць між станцією ЛЛС 1893 Katzively та радіотелескопом РТ-22 (1893 — 7332) демонструє особливий характер. Це пояснюється тим, що наведені в каталозі ITRF2020 швидкості для всіх станцій лазерної локації на Кримському геодинамічному полігоні «Сімеїз — Кацивелі» мають однакові значення, і отже, не враховано, що територія навколо станції 1893 Katzively має значні локальні рухи. Враховуючи значні локальні переміщення цієї території, для майбутніх реалізацій ITRS швидкості для станцій лазерної локації на Кримському геодинамічному полігоні «Сімеїз — Кацивелі» слід оцінювати окремо для кожної станції, як це зроблено, наприклад, для перманентних ГНСС-станцій CRAO та KTVL.

Ключові слова: кампанія геодезичних вимірювань, Кримський геодинамічний полігон «Сімеїз — Кацивелі», локальні прив’язки, система відліку ITRF2020