Індекс фотометричної стиснутості сонячної корони у циклі сонячної активності

1Пішкало, МІ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2023, 39(3):67-78
Мова: українська
Анотація: 

Індекс фотометричної стиснутості як кількісну характеристику форми сонячної корони, спостереженої під час повного сонячного затемнення, було запропоновано Людендорфом у 1930-х рр. У роботі зібрано значення індексу стиснутості для 69 затемнень 1851… 2020 рр. і досліджено їхній зв’язок із параметрами циклу сонячної активності. Значення індексу стиснутості змінюється приблизно від 0.3…0.4 у мінімумі циклу активності до 0.0…0.1 — у максимумі. Індекс корелює із відносним числом сонячних плям і фазою сонячного циклу. Значення коефіцієнта кореляції між індексом стиснутості і добовим, місячним і місячним згладженим числом сонячних плям становить відповідно –0.577 (р –7), –0.595 (p –8) і –0.598 (p –8), а між індексом стиснутості і фазою циклу Ф для періоду росту і спаду сонячного циклу — відповідно –0.759 (p –6) і 0.660 (p –6). Спостережена форма сонячної корони, зокрема і величина індексу стиснутості, визначається глобальним магнітним полем Сонця, переважно його дипольною складовою.

Ключові слова: Сонце, сонячна корона, цикл сонячної активності