Атмосферна оптика і астроклимат

Дослідження кореляції дрижання зображень близьких зірок у рамках лазерних комунікаційних експериментів із супутником ARTEMIS

Визначення астрокліматичних умов спостережного комплексу Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Дослідження та аналіз просторово-часової нестабільності атмосфери Землі на основі оперативного опрацювання GNSS-даних