Фізика зір і міжзоряного середовища

Дослідження спектральних ліній Hα і дублету натрію Na D у спектрі зірки post-AGB HD 161796

Визначення ефективних температур гігантів і надгігантів класів G і K за спостережуваними фотометричними індексами

Аналіз розподілу енергії у спектрі пекулярного вуглецевого гіганта TU Gem

Метод розрахунку параметрів низькошвидкісної частини біполярних потоків у масивних областях зореутворення

Спостереження високочастотних варіацій спектральних ліній хромосферноактивних зірок 61Cyg AB

Про можливість знайти субзорю в типовому осколковому диску за даними розподілу енергії у неперервному спектрі системи

Дослідження нестаціонарності атмосфери надгіганта HD 225094. Про змінність профілів ліній Нα и Нβ у спектрах зірки HD 225094

Aсиметрія міжзоряних ліній Na I λ 589.0 i λ 589.6 нм у спектрі зірки HD 192163 типу Вольфа-Райе

Сторінки