Фізика Сонця

Генерування радіального магнітного поля Сонця глобальними гідродинамічними течіями

Діагностика поля швидкостей спокійного Сонця лямбда-метр-методом: лінія Si I λ 1082.7 нм

Про роль МГД-турбулентностІ у зменшеннІ електропровІдностІ плазми в активнІй магнІтнІй областІ Сонця

Низькочастотні кінетичні хвилі в плазмі магнітних петель на ранішній стадії спалахового процесу в активній області

Рух фотосферної речовини на ділянці активної області з двома бомбами Еллермана

Сторінки