Динаміка і фізика тіл Сонячної системи

Додаткові критерії виділення сімейств астероїдів та підтвердження ефекту просторового розділення членів сімейства за альбедо

Чи ефективні поляризаційні спостереження у вивченні аерозолю атмосфери Землі?

Пошук джерела короткоперіодичних комет. Відбір серед різних груп астероїдів

Визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Метод ізофот

Фiзичнi параметри нейтральної складової коми комети 103P/Гартлі 2

Про можливість розділення аерозольного і метанового поглинання у довгохвильовій ділянці спектру планет-гігантів

Зміни об’ємного коефіцієнта розсіяння аерозолю в атмосфері Юпітера за даними спостережень диску планети

Сторінки