Динаміка і фізика тіл Сонячної системи

Пошук джерела короткоперіодичних комет. Відбір серед різних груп астероїдів

Визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Метод ізофот

Фiзичнi параметри нейтральної складової коми комети 103P/Гартлі 2

Про можливість розділення аерозольного і метанового поглинання у довгохвильовій ділянці спектру планет-гігантів

Зміни об’ємного коефіцієнта розсіяння аерозолю в атмосфері Юпітера за даними спостережень диску планети

Вплив активності Сонця на сезонні зміни поглинання метану в атмосфері Сатурна

Зональні відмінності вертикальної структури хмарового покриву Юпітера за вимірюваннями смуг поглинання метану 727 та 619 нм

Сторінки