Динаміка і фізика тіл Сонячної системи

Тіньовий механізм та ефект опозиції блиску безатмосфеpних небесних тіл

Додаткові критерії виділення сімейств астероїдів та підтвердження ефекту просторового розділення членів сімейства за альбедо

Чи ефективні поляризаційні спостереження у вивченні аерозолю атмосфери Землі?

Пошук джерела короткоперіодичних комет. Відбір серед різних груп астероїдів

Визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Метод ізофот

Фiзичнi параметри нейтральної складової коми комети 103P/Гартлі 2

Сторінки