Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 203 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2014
1Кришталь ОН, 1Войцеховська АД, 1Герасименко СВ, 2Сидоренко МВ. Про можливість розвитку нестійкості поздовжніх хвиль на тлі дрібномасштабної бернштейнівської турбулентності у передспалаховій хромосф. російська. 2014 ;30(5):39-55.
1Кришталь ОН, 1Герасименко СВ, 1Войцеховська АД, 2Черемних ОК. Про один вид трихвильової взаємодії низькочастотних хвиль у магнітоактивній плазмі сонячної атмосфери. російська. 2014 ;30(3):58-70.
1Черемних ОК, 2Клімушкін ДЮ, 2Костарєв ДВ. Про структуру азимутально-дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з неперервним спектром. російська. 2014 ;30(5):3-21.
1Сухов ПП. Про фотометрію геостаціонарних супутників поблизу дат рівнодень. російська. 2014 ;30(2):70-76.
1Стоділка МІ. Просторові варіації профілів Стокса магніточутливих ліній Fe I. російська. 2014 ;30(6):3-13.
1Пасечник ММ. Рух плазми в сонячній петлі у вихідному магнітному потоці. російська. 2014 ;30(4):3-22.
1Шубіна ОС, 1Корсун ПП, 2Афанасьєв ВЛ. Спектр комети C/2009 P1 (Garradd) в оптичному діапазоні довжин хвиль. російська. 2014 ;30(6):27-41.
1Процюк ЮІ, 1Мартинов МВ, 1Мажаєв ОЕ, 1Ковилянська ОЕ, 1Процюк СВ, 2Андрук ВМ. Створення каталогів координат і власних рухів зір з використанням спільної обробки архівних фотографічних та сучасних ПЗЗ-спостережень. російська. 2014 ;30(6):54-65.
1Барановский ЕО, 2Кондрашова НМ, 2Пасечник ММ, 1Таращук ВП. Фізичні умови у хромосфері сонячного двострічкового спалаху, який супроводжувався викидом. II. російська. 2014 ;30(6):14-26.
1Мороженко ОВ, 1Відьмаченко АП, 1Неводовский ПВ, 1Костогриз НМ. Чи ефективні поляризаційні спостереження у вивченні аерозолю атмосфери Землі?. російська. 2014 ;30(1):17-32.

Сторінки