Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 548 результати
Автор Заголовок [ Рік(Desc)]
2008
1Курочка ЄВ, Лозицький ВГ, Осика ОБ. Почасові зміни фізичних умов у фотосферних шарах сонячного спалаху. 2008 ;24(4):308-320.
1Шахов БО, 2Колесник ЮЛ. Поширення галактичних космічних променів в геліосфері в залежності від розсіювальних властивостей турбулентного міжпланетного магнітного поля. 2008 ;24(6):426-440.
1Гопка ВФ, 2Ющенко АВ, 1Ющенко ВА, Панов і.В, Чулхі К. Про ідентифікації ліній поглинання актиноїдів з коротким періодом напіврозпаду у спектрі зірки Пшибильського (HD 101065). 2008 ;24(2):125-136.
1Гопка ВФ, 2Ульянов ОМ, 3Андрієвський СМ. Про гіпотезу, яка дозволяє пояснити природу зірки Пшибильського (HD 101065). 2008 ;24(1):50-60.
1Казанцев АМ, 1Казанцева ЛВ. Про нев'язки в астероїдних каталогах і можливий негравітаційний ефект. 2008 ;24(5):379-387.
1Кулі-Заде ДМ, Шабанова ЗФ. Про тонку структуру профіля лінії λ 532.4185 нм у спектрі центра диску Сонця. 2008 ;24(6):446-451.
Самойленко ОМ, Адаменко ОВ, Болотіна ОВ, Заєць ВВ, 1Хода ОО. Результати третьої геодезичної кампанії на локальному геодинамічному полігоні ГАО НАН України. 2008 ;24(6):452-462.
Петрук О, Бешлей В. Синхротронне випромінювання залишків наднових зір в рентгенівському діапазоні. Експоненційне обрізання спектру електронів. 2008 ;24(3):216-230.
Сергієнко ОМ, Новосядлий БС. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту. 2008 ;24(5):345-359.
1Кравцов ФІ, 1Лук'яник ІВ. Спостереження покриттів зір астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень. 2008 ;24(4):291-298.

Сторінки