Contents No 6, 2015

Physics of Stars and Interstellar Medium

Zhilyaev, B.E., Bondar, A.V., Andreev, M.V., Pokhvala, S.M., Ivashchenko, Y.M., Reshetnyk, V.M., Petukhov, V.N., Svyatogorov, O.A., Verlyuk, I.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):3-15
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Kravtsov, F.I., Luk'yanyk, I.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):16-22
Abstract /

Full text (PDF)

Zaitsev, S.V., Kiselev, N.N., Rosenbush, V.K., Kolesnikov, S.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):23-31
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Gumerov, R.I., Khamitov, I.M., Hudkova, L.A., Maigurova, N.V., Pinigin, G.I., Kochetova, O.M., Chernetenko, Y.A., Aslan, Z., Pomazan, A.V., Kryuchkovskiy, V.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):32-46
Abstract /

Full text (PDF)

Sybiriakova, E.S., Shulga, O.V., Vovk, V.S., Kulichenko, M.O., Kozyryev, E.S.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):47-54
Abstract /

Full text (PDF)

Savanevych, V.E., Briukhovetskyi, O.B., Ivashchenko, Y.M., Vavilova, I.B., Bezkrovniy, M.M., Dikov, E.M., Vlasenko, V.P., Sokovikova, N.S., Movsesian, Y.S., Dikhtyar, M.Y., Elenin, L.V., Pogorelov, A.V., Khlamov, S.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):55-69
Abstract /

Full text (PDF)

Mathematical Processing of Astronomical Data

Sukhov, P.P., Sukhov, K.P.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(6):70-77
Abstract /

Full text (PDF)