Contents No 6, 2015

Physics of Stars and Interstellar Medium

Zhilyaev, B.E., Bondar, A.V., Andreev, M.V., Pokhvala, S.M., Ivashchenko, Y.M., Reshetnyk, V.M., Petukhov, V.N., Svyatogorov, O.A., Verlyuk, I.A.
Language: Russian

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Zaitsev, S.V., Kiselev, N.N., Rosenbush, V.K., Kolesnikov, S.V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Gumerov, R.I., Khamitov, I.M., Hudkova, L.A., Maigurova, N.V., Pinigin, G.I., Kochetova, O.M., Chernetenko, Y.A., Aslan, Z., Pomazan, A.V., Kryuchkovskiy, V.F.
Language: Russian

Full text (PDF)

Sybiriakova, E.S., Shulga, O.V., Vovk, V.S., Kulichenko, M.O., Kozyryev, E.S.
Language: Russian

Full text (PDF)

Savanevych, V.E., Briukhovetskyi, O.B., Ivashchenko, Y.M., Vavilova, I.B., Bezkrovniy, M.M., Dikov, E.M., Vlasenko, V.P., Sokovikova, N.S., Movsesian, Y.S., Dikhtyar, M.Y., Elenin, L.V., Pogorelov, A.V., Khlamov, S.V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Mathematical Processing of Astronomical Data