Contents No 5, 2018

Physics of Stars and Interstellar Medium

Patoka, O.M., Shulga, V., Antyufeyev, O., Myshenko, V.V., Korolev, A.M., Piddyachiy, V.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(5):3-51
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Kozak, L.V., Petrenko, B.A., Kronberg, E.A., Grigorenko, E.E., Lui, E., Cheremnykh, S.O.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(5):52-69
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Shatokhina, S.V., Kazantseva, L.V., Yizhakevych, O.M., Andruk, V.M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(5):70-78
Abstract /

Full text (PDF)