Contents No 5, 2020

Extragalactic Astronomy

Alexandrov, A.N., Zhdanov, V.I., Slusar, V.M.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):3-14
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Fedorenko, A.K., Kryuchkov, E.I., Cheremnykh, O.K.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):15-30
Abstract /

Full text (PDF)

Chernogor, L.F., Liashchuk, O.I., Shevelev, M.B.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):31-54
Abstract /

Full text (PDF)

Petrenko, B.A., Kozak, L.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(5):55-63
Abstract /

Full text (PDF)

Earth's Rotation and Geodynamics