Contents No 3, 2021

Space Physics

Fedorov, Y.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(3):3-23
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Kleshchonok, V.V., Karbovsky, V.L., Buromsky, M.I., Lashko, M.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(3):58-67
Abstract /

Full text (PDF)

Extragalactic Astronomy

Zadorozhna, L.V., Tugay, A.V., Shevchenko, S.Y., Pulatova, N.G.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(3):68-83
Abstract /

Full text (PDF)

Instruments and Devices

Pap, V.O., Hlushchenko, Y.M., Medvedskiy, M.M.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(3):84-90
Abstract /

Full text (PDF)