Contents No 6, 2021

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Klymenko, Y.O., Fedorenko, A.K., Kryuchkov, E.I., Cheremnykh, O.K., Voytsechovska, A.D., Selivanov, Y.O., Zhuk, I.T.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(6):3-18
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Mamedov, S.G., Aliyeva, Z.F., Alisheva, K.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(6):49-61
Abstract /

Full text (PDF)

Earth's Rotation and Geodynamics

Bilinsky, A.I., Baran, O.A., Stodilka, M.I., Vovchyk, Y.B., Kovalchuk, M.M.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(6):62-84
Abstract /

Full text (PDF)