Contents No 4, 2022

Space Physics

Fedorov, Y.I., Shakhov, B.O., Kolesnyk, Y.L.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(4):3-16
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Fedorenko, A.K., Cheremnykh, O.K., Kryuchkov, E.I., Vlasov, D.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(4):17-28
Abstract /

Full text (PDF)

Chernogor, L.F., Mylovanov, Y.B.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(4):29-52
Abstract /

Full text (PDF)

Luo, Y., Chernogor, L.F., Garmash, K.P.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(4):53-92
Abstract /

Full text (PDF)