Найближчі до сонця зорі та субзорі: огляд досліджень

1Захожай, ВА, 1Бабенко, МО
1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна
Start Page: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Аналізується структура навколосонячних околиць, їхнє місце в Галактиці і віддаленість від її центра. Розглядаються каталоги близьких до Сонця зір і субзір, складені за результатами наземних і космічних досліджень в оптичному і інфрачервоному діапазонах хвиль. Обговорюється проблема класифікації космічних тіл Галактики, що враховує астрофізичні і космогонічні критерії. Аналізується проблема визначення основних характеристик найближчих зір і субзір. Аналізуються статистичні зв’язки, виявлені між основними характеристиками зір і субзір як наслідок розрахованих їхніх фізичних еволюційних моделей і обговорюється їхній фізичний зміст. Розглядаються обчислені диференціальні функції розподілу астрофізичних характеристик зір і субзір.

Ключові слова: Галактика, навколосонячні околиці